Σάββατο, Μαρτίου 31, 2018

ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Οπτικό υλικό για τη διήγηση της Βίβλου για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Διαδραστική αφίσα

Σε αυτή τη διαδραστική αφίσα υπάρχουν συγκεντρωμένα  χρήσιμα βίντεο, παραμύθια, μουσική,  εκπαιδευτικά παιχνίδια ... που ανοίγουν με ένα κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.


Σάββατο, Μαρτίου 17, 2018

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Σε αυτή τη διαδραστική αφίσα υπάρχουν συγκεντρωμένα  χρήσιμα βίντεο, παραμύθια, μουσική,  εκπαιδευτικά παιχνίδια που ανοίγουν με ένα κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.